Politiezone Damme/Knokke-Heist houdt toezicht ter land, ter zee en nu ook vanuit de lucht.

Drone- en technologiebedrijf DroneMatrix en Politiezone Damme/Knokke-Heist slaan de handen in elkaar en zetten een drone in om toezicht te houden tijdens het Vuurwerkfestival. De ‘bekabelde’ Tythus drone zal vanop een hoogte van tussen de 40 en 75 meter luchtbeelden maken van de verkeersstromen rond het station en de belangrijkste invalswegen. Ook de mensenmassa ter hoogte van de Zeedijk zal vanuit de lucht kunnen geobserveerd worden. Via een cloud-oplossing zijn deze beelden niet alleen realtime beschikbaar in de commandowagen, maar ook in de controlekamer van de politie én op de smartphones van de politieagenten. Offline kan een analyse van deze beelden gegevens zoals snelheid, doorstromingsgraad en de bewegingen van het verkeer en de toeschouwers in kaart brengen. De kennis uit dergelijke analyses zouden aanvullend kunnen gebruikt worden om verkeersstromen te optimaliseren en knelpunten aan te pakken.

Odoo afbeelding en tekstblok

Kansen

Dronetoezicht kan de dienstverlening naar de burger toe op verschillende manieren verbeteren. Juist omdat het inzetten van een drone aanvullend werkt op de camera’s op het openbaar domein binnen de politiezone.

Een Tythus drone, die gebruikt kan worden op het volledige grondgebied van de zone, detecteert mensen en voertuigen met een intelligente daglicht/infrarood duo-camera en stuurt deze luchtbeelden realtime door naar het cloudplatform MyDroas.

Politiezone Damme/Knokke-Heist kan met deze beelden de verkeersstromen en knelpunten blootleggen en zo aan de slag gaan om verkeersgeleiding bij te schaven waar nodig. Ook voor crowdcontrol of in nood- en crisissituaties kan een samenwerking met DroneMatrix voor luchttoezicht een meerwaarde bieden om snel op te treden.

DroneMatrix als partner

 Dronematrix is een drone- en technologiebedrijf dat een drone op de markt bracht die zijn sturing en voeding krijgt via een kabel, verbonden met een grondstation. Op die manier is het systeem niet meer afhankelijk van een interne batterij en kan er onbeperkt mee gevlogen worden.

Dankzij dezelfde kabel worden alle opgenomen videobeelden via een ‘secured line’ naar een operating center gestuurd of naar het DroneMatrix cloud platform. Daar kunnen de beelden bekeken en geanalyseerd worden.

Met deze oplossing beoogt DroneMatrix een meerwaarde te bieden binnen een grote waaier aan sectoren zoals de veiligheidssector, met zoals drones voor brandweer, politie & bewakingstoepassingen. Maar tevens de events, media, onderzoek, bouw, energie, … industrieën kunnen tal van voordelen ervaren door de inzet van de DroneMatrix oplossingen.

Meer informatie over de DroneMatrix oplossingen...