Incident exercise - TYTHUS - Infrabel

Crisisintervention on train-incident

DroneMatrix heeft 3 jaar gesleuteld (DGLV homologeert) aan een oplossing met nadruk op de politionele/brandweer technologie-oplossing rekening houdend met de parameters van het werkveld van politie, brandweer, hulpdiensten en private bewaking. De laatste omzendbrief van minister Jambon legt tevens de klemtoon hierop in een kader van bewaking, observatie en veiligheid d.m.v technologie aangebracht door derden. Ook hoofdcommissaris Tom Smets van DAFA ondersteunt deze visie dat samenwerkingsmodellen met de private ondernemingen een must is voor vele politionele uitdagingen.

Wij (DroneMatrix) zijn van het principe uitgegaan dat de Tythus (the safest drone on a cable) oplossing voor de veiligheidsdiensten het midden moet houden tussen wat een helicopter kan bieden en wat een tele-gestuurde drone moet kunnen. Dus scenario's, use cases, kostprijs zijn doorslaggevend voor de inzet van deze technologie. We hebben deze technologie verder door ontwikkeld tot een semi-autonoom systeem waarbij de veiligheid centraal staat.

Zowel wat betreft inzet alsook de opleiding, de nodige kennis, de inzetsnelheid, het onderhoud, de permanentie, de mobiliteit, de redundantie (wisselstukken), de communicatie naar crisisplatformen zijn geïntegreerde elementen die bepalend zijn voor de kostprijs en de meerwaarde van deze technologie. Hiervoor hebben wij win-win voorstellen uitgewerkt die inspelen op de huidige behoeften van politie, brandweer, crisisbeheer en garanties bieden.

Graag zouden we een meeting willen organiseren waarin we deze benadering willen bespreken, onze diensten maar ook onze ondersteuning (support SLA) kunnen voorstellen in het kader van didactisch materiaal (drones) en de noodzakelijke opleidingen. 

Een 2 tal weken geleden hebben wij een incident-oefening met Infrabel succesvol in kaart gebracht. https://vimeo.com/262243356

Het gehele verloop was gedurende 4 uren non-stop simultaan te volgen op een live feed in hoge resolutie - lokaal en in de verschillende crisiscellen van het bedrijf en overheden. Geen enkele andere waarnemingstechnologie (drones, helicopters, vliegtuigen, satellieten,..) vanuit de lucht kan deze performantie bieden.

Dezelfde oefening is gepland voor de provincie Limburg binnen enkele weken.

Een andere politionele toepassing is het dynamisch verkeersmanagement d.m.v. artificiële intelligentie en Tythus - https://vimeo.com/262247494